Et bedre klassemiljø!

 

Homo! Hore! Jøde! Terrorist! Disse fire ordene er de vanligste ordene å bruke som skjellsord i Osloskolen i dag.

Flere lærere ønsker og trenger verktøy for å gjennomføre tros- og livssynsdialog i klasserommet, og jobbe med elevenes fordommer og holdninger.

Våre dialogverksted legger til rette for et åpent og trygt rom for dialog, hvor elevene selv kan utforske egne fordommer, tanker og holdninger i et uenighetsfellesskap.

Et besøk fra Dialogpilotene vil sette dype inntrykk hos elevene dine, samtidig som du får dekket flere læreplanmål. Helt gratis.

 
 

“Dette har vi diskutert mange ganger, men det er første gang vi har snakket om det.”

- lærer, Greåker vgs

 
 

“Jeg har lært hvor uklart språket er, og at man ikke kan si så mye om mennesker ut fra påstandene de kommer med.”

- Elev

Besok_dialogpilot_1.jpg
 

En effektiv måte å dekke læreplanmål

Dialogpilotene utarbeider og skreddersyr hvert dialogverksted så det skal passe din klasse, og dine ønsker.

Tilbakemeldingene fra skolene er at det med dette tilbudet har vært mulig å oppfylle mange av læreplanmålene, også innenfor:

  • filosofisk/eksistensielle samtaler

  • konflikthåndtering

  • uenighetsfellesskap

  • dialogisk væremåte

 
Morkebla.jpg
 

Tilbakemeldinger fra lærere

Vi får tilbakemeldinger fra lærere om at elevene i større grad klarer å reflektere rundt eget ståsted og stille åpne spørsmål fremfor å anta.

Dette er faktorer som vi anser som særdeles viktige i møte med noe som er fremmed for en selv, eksempelvis andre kulturer, tro eller livssyn.

«De to pilotene var flinke til å få elevene til å reflektere. Alle lot seg involvere, og flere en vanlig tok ordet i den ellers litt passive klassen. Det ble en god dialog i en trygg atmosfære. (...) Jeg kan virkelig anbefale et besøk av Dialogpilotene»

- lærer, Ski vgs

 
Oransje.jpg
 
 

Slik fungerer det

1

Kontakt oss på post@dialogpilotene.no

 

2

Avtal dato og tidspunkt med koordinator, som vil ta kontakt med våre dialogpiloter og se hvem som kan ta oppdraget!

 

3

Basert på informasjon om klassen og lærers ønsker, vil dialogpilotene skreddersy et unikt dialogverksted for din klasse!

 
 
 
 
 
Bli_en_dialogpilot_1.jpg

 Tilbakemeldinger fra elever:

 

“Selv om vi er en stille klasse, så jeg at vi har sterke meninger.”

“Jeg lærte å høre på andres meninger og være ærlig.”

“Selv om vi har gått sammen i denne klassen i nesten 3 år, kjenner vi hverandre ikke egentlig.”

 
 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Bestill et dialogverksted

 
Dialogpilotene_5.jpg