Hvorfor bli en dialogpilot?

Ønsker du å forebygge konflikt, fordommer og ekstreme holdninger?
Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Ønsker du å bli med på et unikt studietilbud og ta del i et nettverk og erfaringssamling for arbeid med dialog? Er du klar for å bli utfordret?

Her er hvorfor du burde ta Dialogpilotstudiet ved UiO, Teologisk fakultet.

 
 
Bli_en_dialogpilot.jpg
 
 

Verktøy du kan bruke i hverdagen - og i arbeidslivet

 

“Du bør søke Dialogpilotene fordi det gir praktisk læring. Det gjør noe med måten man møter mennesker på.”

Uansett hvor du er i livet, vil du alltid få bruk for dialogiske verktøy.

Dialogpilotstudiet gir deg verktøy du kan bruke i møte med andre mennesker, og i møte med ulike holdninger og meninger.

Utdanningen gir også verdifull erfaring innen formidling, lederskap og samarbeidsevner – noe som alltid er ettertraktet i arbeidslivet.

 
Lysablaa.jpg
 

Vi bygger broer for et mer inkluderende samfunn

“Dialogpilotene jobber direkte mot et polarisert samfunn, og det har jeg lyst til å være deltaker i!"

Få verktøy til å forebygge intoleranse, ekstreme holdninger og konflikter.

Bidra i å gjøre Oslo til et “verksted” for mangfold i norsk sammenheng.

 
 
Dialogpilotene_1+%281%29.jpg
 
 

Du vil bli utfordret - og utvikle deg selv som menneske

 
 

I løpet av utdanningen vil du:

  • bli kjent med egne tanker, holdninger og fordommer i møte med andre mennesker

  • få økt innsikt i eget og andres verdigrunnlag

  • bli tryggere på egen identitet og egne verdier

 
Bli_en_dialogpilot_3.jpg
 
 

Få et større nettverk

På dialogpilotstudiet vil du møte likesinnede mennesker, som ønsker å lære mer om seg selv og andre, tilegne seg verktøy, tilrettelegge for dialog og skape broer!

 
 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Les mer om studiet her

 
Dialogpilotene_5.jpg