Teologisk Fakultets fagfrokost for lærere

26. april 2019 deltok Dialogpilotene på Det teologiske fakultet (TF) og FIKS sin faglige frokost: Hvordan kan lærere jobbe med islam i klasserommet?  I panelet satt styreleder Chimen Darbandi, som holdt et innlegg om dialogpilotstudiet og hvordan våre studenter jobber ute i skolene.  Lærer Merete Stensby (fra Ski vgs) satt også i panelet og fortalte om hvordan hennes elever opplevde et besøk av dialogpilotene. Hennes erfaring er at veldig mange i klasserommet turte å si ting de ikke har sagt før og at flere elever kommenterte at de ønsket å gjøre dette oftere!  Dialogpilotene stilte med dialogpiloter fra alle tre studieårene som deltok med innspill og spørsmål.  For mer informasjon om FIKS og den faglige frokosten, se:   https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2019/faglig-frokost-hvordan-kan-l%C3%A6rere-jobbe-med-islam-i-klasserommet.html?fbclid=IwAR01O-7A2KDulrqOKnFxHvlc0JPm57-BRN-W-YpAncA-Smc6zuX1QR7asYE

26. april 2019 deltok Dialogpilotene på Det teologiske fakultet (TF) og FIKS sin faglige frokost: Hvordan kan lærere jobbe med islam i klasserommet?

I panelet satt styreleder Chimen Darbandi, som holdt et innlegg om dialogpilotstudiet og hvordan våre studenter jobber ute i skolene.

Lærer Merete Stensby (fra Ski vgs) satt også i panelet og fortalte om hvordan hennes elever opplevde et besøk av dialogpilotene. Hennes erfaring er at veldig mange i klasserommet turte å si ting de ikke har sagt før og at flere elever kommenterte at de ønsket å gjøre dette oftere!

Dialogpilotene stilte med dialogpiloter fra alle tre studieårene som deltok med innspill og spørsmål.

For mer informasjon om FIKS og den faglige frokosten, se:

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2019/faglig-frokost-hvordan-kan-l%C3%A6rere-jobbe-med-islam-i-klasserommet.html?fbclid=IwAR01O-7A2KDulrqOKnFxHvlc0JPm57-BRN-W-YpAncA-Smc6zuX1QR7asYE

 

 


Eliana Hercz