Å forebygge utenforskap og radikalisering med dialogProsjektet har siden prosjektet startet i 2015, vært støttet av Oslo kommune og Kulturdepartementet. Dette signaliserer en sterk anerkjennelse fra Oslo kommune og Kulturdepartementet om at dette prosjektet er både viktig og svært tiltrengt.

 

Dialogpilotene har i løpet av studieårene 2016/2017 og 2017/2018 startet opp og gjennomført to studiekull. Hittil har totalt 24 studenter blitt uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Dialogpilotenes tredje studiekull 2018/2019 uteksamineres denne våren og vi gleder oss til å starte opp vårt fjerde studiekull 2019/2020.

 

Dialogpilotene ble startet i 2015, med mål om å:

  • Engasjere unge voksne til dialogarbeid i Oslo og østlandsområdet: Utdanne unge voksne til kompetente dialogarbeidere og gi de verktøy til å gjennomføre dialogverksteder.

  • Skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser.

  • Bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre.

  • Forbygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger.

  • Fremme tros- og livssyndialog og dialogisk metode.

  • Motarbeide stereotypier, fordommer og ekstreme tendenser blant ungdom.

  • Skape et mer raust og mangfoldig samfunn.

 

Styret

ElianaHercz_nettside.jpg

Eliana Hercz

Koordinator / “Flygeleder”
46 00 46 02
eliana@dialogpilotene.no

ChimenDarbandi_nettside.jpg

Chimen Darbandi

Hanna_3_nettside.jpg

Hanna Barth Haake

Studieleder og praksisveileder Dialogpilotstudiet
41 55 50 63
hanna@kirkeligdialogsenter.no

TonjeKristoffersen_nettside.jpg

Tonje Kristoffersen

Nestleder / Praksisveileder Dialogpilotstudiet
93 42 42 45
tonje@kirkeligdialogsenter.no

Shaheer_portrett_nettside.jpg

Shaheer Ghulam Nabi

Nestleder

EinarMortenLassesen_nettside.jpg

Einar Morten Lassesen

Styremedlem

Arslan_nettside.jpg

Arslan F. Mohammed

Styremedlem

Awais_nettside.jpg

Awais Ejaz Ahmed

Styremedlem

 
 

 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Bli en dialogpilot eller bestill et dialogverksted for klassen.

 
Dialogpilotene_5.jpg