Om studiet

 
 

 

Generelt

Dialogpilotstudiet er et utdanningsprosjekt for unge voksne i alderen 19-30 år, og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet. Studiet gir totalt 20 studiepoeng.

Dialogpilotutdanningen går over 2 semestre, og er et samlingsbasert studium med samlingene lagt til helger. På denne måten kan studiet fint kombineres med jobb eller øvrige studier.

Studiet vil ha fokus på både teori og praksis, og har som mål å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynsamfunn til kompetente og aktive dialogarbeidere og dialogfasilitatorer. 

I løpet av studiet vil du lære om:

Norsk pluralisme og flerkulturell forståelse

Dialogteori, dialog i praksis og konfliktløsning

Religionskritikk, rasisme og ekstremisme

Menneskerettigheter, ytringsfrihet og ytringsansvar

Etikk, moral og religion i skolen

Du vil lære 

I løpet av studiet vil du gjennomføre to dialogverksteder, som en del av eksamen. Du vil få tett oppfølging og veiledning av praksisveileder i forkant og etterkant av praksisoppdragene.

Det er også forventet at studenter ved dialogpilotutdanningen gjennomfører 3 plikt-oppdrag i etterkant av studiet, for å bli sertifisert.

Dialogverksted

 

 

Hvem kan bli dialogpilot?

Vil du bidra til færre konflikter, fordommer og ekstreme holdninger blant ungdommer i Oslo- og Østlandsområdet?

Ønsker du å få gode verktøy for samtale med ungdom om livssyns, tro og identitet?

Har du lyst på nyttig arbeidserfaring, og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog?

Hvis dette høres ut som deg - kan du bli en del av dialogpilotstudiet 2019/2020.

I tillegg bør du:

Primært være mellom 19-30 år

Ha et reflektert forhold rundt eget livssyn

Være interessert i mennesker

Ønske å lære mer om dialog

Ha generell studiekompetanse

 

 

Hvordan søke

For å søke på Dialogpilotutdanningen må du sende et personlig motivasjonsbrev på maks én A4 side, til post@dialogpilotene.no, innen 15. mai.

Motivasjonsbrevet må inneholde følgende punkter:

Hvorfor ønsker du å bli en dialogpilot?

Hva ønsker du å bruke dialogpilotutdanningen til?

Hvilket tro- og/eller livssynssamfunn identifiserer du deg med?

Søknaden sendes til post@dialogpilotene.no

Det vil bli avholdt opptaksintervjuer mellom 1-4. juni. Aktuelle kandidater bes da ta med rett kopi av vitnemål, eller originalt vitnemål som vi tar kopi av på stedet.

Søkere må ha generell studiekompetanse - dette fordi studiet vil foregå ved Universitet i Oslo og utløse studiepoeng. Aktuelle søkere behøver ikke ta kontakt med UiO, det er Dialogpilotene som er ansvarlig for opptak til studiet.

 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Se hvorfor du burde bli en dialogpilot

 
Dialogpilotene_5.jpg