Ærlig, utfordrende
dialog

Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år.

Vi gir deg verktøy til å åpne for samtale og diskusjon innenfor rammene av dialogisk metode.

Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring?

 
 
Test_6.jpg
 

Få besøk av dialogpilotene

Våre dialogpiloter utfordrer elevenes fordommer, skaper dialog og et bedre klassemiljø – helt gratis.

 

Tilbakemeldinger fra elever:

«Jeg har lært at det et er behov for dialog, og jeg tar med meg videre at det er mulig å ha slike samtaler»

“Selv om vi har gått sammen i denne klassen i nesten 3 år, kjenner vi hverandre ikke egentlig”

«Det er viktig at vi er enige i at vi kan være uenige»

 
Lysablaa.jpg
 

Bli en dialogpilot

“Dialogpilotene jobber direkte mot et polarisert samfunn, og det har jeg lyst til å være deltaker i!” 

- Tidligere dialogpilotstudent

Vil du bidra i å skape et mer raust og mangfoldig samfunn? Ønsker du verktøy du kan bruke i møte med ulike holdninger og meninger?

Dialogpilotene tilbyr et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog.

 
Morkebla.jpg
 
 

Et unikt samarbeid på tvers av tro og livssyn

Dialogpilotene ble startet i 2015, med et mål om å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynstradisjoner til kompetente dialogarbeidere, og skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser…

 

 
 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Bli en dialogpilot eller bestill et dialogverksted for klassen.

 
Dialogpilotene_5.jpg