Ærlig, utfordrende
dialog

Dialogpilotene er et unikt studietilbud på UiO på 20 studiepoeng, for deg mellom 19-30 år.

Vi gir deg verktøy til å åpne for samtale og diskusjon innenfor rammene av dialogisk metode.

Ønsker du å forebygge utenforskap, intoleranse, konflikter og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring?

 
 
Test_6.jpg
 

Bli en dialogpilot

“Dialogpilotene jobber direkte mot et polarisert samfunn, og det har jeg lyst til å være deltaker i!” 

- Tidligere dialogpilotstudent

Vil du bidra i å skape et mer raust og mangfoldig samfunn? Ønsker du verktøy du kan bruke i møte med ulike holdninger og meninger?

Dialogpilotene tilbyr et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog.

 
Morkebla.jpg
 

Få besøk av dialogpilotene

Våre dialogpiloter utfordrer elevenes fordommer, skaper dialog og et bedre klassemiljø – helt gratis.

 

Tilbakemeldinger fra elever:

«Jeg har lært at det et er behov for dialog, og jeg tar med meg videre at det er mulig å ha slike samtaler»

“Selv om vi har gått sammen i denne klassen i nesten 3 år, kjenner vi hverandre ikke egentlig”

«Det er viktig at vi er enige i at vi kan være uenige»

 
Lysablaa.jpg
 
 

Et unikt samarbeid på tvers av tro og livssyn

Dialogpilotene ble startet i 2015, med et mål om å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynstradisjoner til kompetente dialogarbeidere, og skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser…

 

 
 

La oss få Norge ut av ekkokammeret.

Bli en dialogpilot eller bestill et dialogverksted for klassen.

 
Dialogpilotene_5.jpg